VLAGGENPROTOCOL

Protocol voor gebruik van vlaggen en wimpels

DE NEDERLANDSE VLAG  
De juiste kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoenrood ? wit ? kobaltblauw. *De afmetingen verhouden zich als 2:3 waarbij '2' als broekingsmaat (hoogte) gehanteerd wordt en '3' het uitwaaiend (breedte) gedeelte is. *Op de vlag mogen geen versieringen of andere toevoegingen worden aangebracht. Alleen op uitdrukkelijke toestemming van HM de Koningin kan daar van worden afgeweken. 
Tenzij volledig verlicht, mag geen Nederlandse of andere natievlag tussen zonsondergang en zonsopgang wapperen of gehesen worden. Het kan voorkomen dat een vlag na verloop van tijd versleten, dan wel vervuild is. In deze gevallen moet de vlag op een onopvallende manier worden vernietigd of worden gereinigd en gerepareerd. *De Nederlandse vlag symboliseert de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als zij in Nederland wordt gehesen, samen met andere vlaggen, dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen.

WANNEER EN HOE TE VLAGGEN MET DE NEDERLANDSE VLAG  
*Vlaggen met oranje wimpel: -Koninginnedag 30 april (29 april) -Verjaardagen van: Koningin Beatrix 31 januari (1 februari) Prins Willem Alexander 27 april (28 april)  -Andere verjaardagen van leden van de Koninklijke Familie -Feestelijkheden m.b.t. leden van de Koninklijke Familie: bijv. huwelijk, jubileum.

*Vlaggen zonder oranje wimpel: -Nationale Bevrijdingsdag 5 mei -Opening Staten generaal: derde dinsdag in september, in Den Haag -Koninkrijksdag 15 september (16 september)

-In het algemeen als uiting van vreugde van de gebruiker: bijv. jubileum, behalen diploma. -
Op verzoek van de gemeentelijke overheid.

*Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel): -Dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10uur -Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie -In het algemeen als teken van

Bij het halfstok hijsen wordt de vlag eerst tot de top gehesen waarna deze langzaam wordt neergehaald totdat de onderzijde van de broeking op de helft van de masthoogte is gekomen. (Bij schuine gevelstokken van 2 tot 3 meter de bovenzijde van de vlag 25 tot 50cm onder de knop.) Bij het neerhalen van de vlag wordt deze eerst langzaam naar de top gebracht en daarna op dezelfde wijze omlaag gebracht. (Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, mag op de tussen haakjes vermelde datum worden gevlagd)

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE VLAGGEN BIJ ELKAAR
Als u (buitenlands) bezoek krijgt getuigd het van goed gastheerschap als u de vlaggen op de juiste manier gebruikt. In Nederland moet de nationale driekleur altijd de ereplaats hebben. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien.

*De volgorde in nationaal verband: Nederlandse vlag, en dan de vlaggen van respectievelijk provincie, gemeente, wijk, organisatie of bedrijf. *De volgorde in internationaal verband: Nederlandse vlag, (dan de vlag van een internationale organisatie), en dan de overige natievlaggen in de franse of engelse alfabetische volgorde, altijd op gelijke hoogte, en van dezelfde grootte. 

MVD.   
 


Het vouwen van De vlag bij een uitvaartplechtigheid

Het vouwen van de vlag wordt beschreven in hoofdstuk 3 van de Defensie Publicatie 20-10 Ceremonieel & Protocol.
In geval van een uitvaartplechtigheid dient de vlag op de kist gevouwen te worden door twee man.
Voor alle duidelijkheid, de vlag blijft dus op de kist liggen tot zij volledig is opgevouwen.
Vouwwijze zie hieronder bij pt. 7.
In afwijking van de in punt 7 besproken vouwwijze kan ook de marinemanier worden toegepast waarbij de vlaggenvouwers aan het hoofdeinde van de kist blijven staan en de vlag in slagen wordt opgevouwen waarbij men het uiteinde van de vlag als het ware naar zich toe trekt.
In dat geval resulteert een zigzag op circa een handbreedte opgevouwen vlag. 7.

Het vouwen van de vlag de vlag wordt als volgt gevouwen:

-twee vlaggendragers pakken de vlag vast in de lengterichting met één hand op de scheiding van rood en wit, en met de andere hand aan
 het einde van het blauw;

-de vlag wordt nu overlangs dichtgevouwen zodanig, dat wit opgesloten wordt tussen rood en blauw;

-met rood boven, wordt de vlag vervolgens tweemaal dubbelgeslagen zodanig, dat het blauw boven komt te liggen (lus en touw aan de
 broekingzijde bovenop).

Hoofd Bureau Ceremonieel & Protocol
Corstiaan de Haan
Majoor der cavalerie