Kalf bracht mij 's morgens naar het kantoor en ging dan liggen dutten.

 

Het kantoor van de adjudant Generaal, waar ik te werkgesteld werd.